ng

ad

on Leave a Comment

MASYAALLAH!! Rumah ini tidak berpenghuni sejak tahun 1956, namun selepas pemilik baru pindah masuk, apa yang ditemuinya amat memeranjatkan sekali. Mari saksikan 16 foto apa yang dijumpai pemilik baru ini di dalam rumah lama itu.


#Gambar Hiasan


#Apa yang anda lihat di sini bukanlah daripada filem, namun ia adalah gambar dapur asal yang dibina pada tahun 1956 yang tidak disentuh hampir 60 tahun.

#Pada tahun 2010, pereka perabot Amerika, Nathan Chandler, membeli sebuah rumah yang tidak didiami sejak tahun 1956.

#Secara amnya, mesti kita terbayangkan akan menjumpai banyak habuk dan sampah seperti dalam rumah-rumah lama. Namun, perkara sebaliknya berlaku apabila pemilik baru itu mendapati semua tempat terutamanya dapur, dalam keadaan baru dan sempurna.

#Pemilik sebelumnya telah membinanya sekali dilengkapi dengan perabot rumah, tetapi tidak pernah menetap di sana.

on Leave a Comment

Kenapa Anda Suka Ingat Sesuatu Ketika Solat


SUATU ketika dalam sebuah perbincangan, tercetus satu kenyataan. "Kalau lupa sesuatu, kamu solat saja! Nanti pasti ingat kembali. "

Memang ada beberapa orang yang teringat kembali terhadap kejadian-kejadian yang telah terlupa, justru ketika mereka sedang melakukan solat.

Ingat belum bayar hutang kepada si ibu anu, ingat ansuran periuk hingga ingat mantan si doi yang baru saja diperistri orang. Dan pelbagai ingatan demi ingatan lain, yang muncul justru ketika solat. Lalu kenapa ketika sedang solat kita seringkali teringat sesuatu hal?

Suatu ketika, imam abu Hanifah memberikan fatwa kepada orang yang lupa di mana ia menyembunyikan hartanya.

Abu Hanifah memberikan kesimpulan untuk menjawab orang yang bertanya kepada beliau, bahawa dirinya telah menanam hartanya. Sementara dia lupa, di mana dia menanam hartanya. Abu Hanifah menasihatkan agar orang ini solat dan berusaha untuk khusyuk, dan tidak memikirkan dunia apapun. Orang inipun mengikuti nasihatnya Abu Hanifah, dan dia ingat tempat dia menanam hartanya seketika itu juga. (Tanwir al-Hawalik, hlm. 69).

Dengan melakukan solat, harta yang lupa disembunyikan di mana, seketika teringat kembali. Tapi ternyata ingatan yang kembali itu merupakan usaha syaitan untuk mencederakan solat kita.

Syaitan mengingatkan ingatan yang terlupa ketika kita solat. Khanzab adalah syaitan pakar pengganggu solat.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda,

Ketika azan dikumandangkan, setan menjauh sambil terkentut-kentut, sehingga tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia datang lagi. Ketika iqamat dikumandangkan, dia pergi. Setelah selesai iqamat, dia balik lagi, lalu membisikkan dalam hati orang yang solat: ingat A, ingat B, mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan. Hingga dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. (HR. Ahmad 8361, Bukhari 608, Muslim 885 dan yang lain).

Ketika kita sedang solat, dan teringat akan hal duniawi. Ketahuilah bahawa syaitan tengah memperdaya kita agar solat kita kosong, hampa makna dan rosak kualitinya.

Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu shalat dan bacaanku." Beliau bersabda, "Itulah syaitan yang disebut dengan 'Khanzab', jika engkau merasakan kehadirannya maka bacalah ta'awudz kepada Allah dan meludah kecillah ke arah kiri tiga kali. "(HR. Ahmad).

Jadi, ketika anda mengingat sesuatu perkara selain urusan perihal solat, ketahuilah bahawa Khanzab tengah menggoda.

"Kerana Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan Engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat) "(Qs.Al A'raf: 16-17).

Wallahu a'lam.

sumber islampos.comfrom Detik Islam http://ift.tt/2kIvr1j
on Leave a Comment

QUTAIBAH BIN MUSLIM, SANG PENAKLUK DARATAN CHINA

Qutaibah bin Muslim, Sang Penakluk Daratan Cina

Pada masa ini, jumlah umat Islam di China menembusi lebih dari 22 juta jiwa. Meskipun dikekang oleh kerajaan komunis China, ternyata pertumbuhan umat Islam tetap menunjukkan pergerakan progresif di negeri Mao Zedong ini. Namun tahukah anda, siapa yang membawa ajaran Islam ke wilayah ini? Berikut ini kisahnya.

Pembawa ajaran Islam di negeri China adalah Qutaibah bin Muslim bin Amr bin Husein bin al-Amir, Abu al-Hafs al-Bahili, seorang panglima besar yang terkenal dalam sejarah Islam. Ia adalah seorang panglima perang yang berjaya menakluk wilayah-wilayah Kesatuan Soviet (sekarang Rusia) hingga sampai di daerah China. Banyak penduduk dari negeri-negeri yang ia taklukkan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, mereka merasakan keindahan dan cahaya Islam yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Qutaibah meninggal dunia kerana terbunuh pada tahun 96 H, di umur 48 tahun.

Masa Kecil Qutaibah

Ayahnya adalah Muslim bin Amr sahabat dari Mush'ab bin Zubair gabenor Iraq dari pihak Abdullah bin Zubair, ayahnya terbunuh bersama-sama dengan Mush'ab pada peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan, tahun 72 H / 692 M. Qutaibah dilahirkan di Iraq pada tahun 49 H / 669 M.

Di masa kecilnya, ia mulai mempelajari ilmu fekah dan Al-Quran, kemudian ia juga belajar menunggang kuda dan strategi perang. Ia tumbuh bersama kuda, pedang, dan panah, ia sangat mencintai teknik-teknik menunggang kuda. Pada masa pertumbuhannya, wilayah-wilayah Iraq tengah digoncang oleh pemberontakan-pemberontakan. Oleh kerana itu, amir-amir di wilayah tersebut sibuk mempersiapkan jihad dan mengajak masyarakat untuk menyiapkan tenaga mereka membantu kerajaan demi tetap kokohnya Islam dan tersebarnya dakwah. Pada masa itulah Qutaibah muda bergabung dalam jihad di usianya yang sangat belia.

Keberanian dan kemahiran Qutaibah memang memukau banyak orang, hal itu membuatnya dilirik oleh panglima besar, Muhallab bin Abi Shafrah. Muhallab pun menyampaikan kabar tentang Qutaibah ini kepada Hajjaj bin Yusuf. Setelah itu, Qutaibah makin dikenali di kalangan kerajaan, khalifah Abdul Malik bin Marwan menunjuknya menjadi Amir di Bandar Ray dan Khurasan.

Kaum muslimin mulai beranjak menakluk wilayah Timur, sebuah kawasan yang dihuni oleh dua bangsa yang besar; orang-orang Sasaniah atau Parsi dan orang-orang Turki. Dua kelompok besar ini hanya dipisahkan oleh sungai-sungai saja. Penaklukan Parsi sudah disempurnakan pada masa pemerintahan al-khulafa ar-Rasyidun, adapun orang-orang Turki mempunyai wilayah yang lebih luas, tersebar, dan jumlah yang lebih banyak, seperti: orang-orang Turki di wilayah Gaza, al-Qarakhta, Qawqaziyun, Bulgaria , dan Mongol.

Menakluk China

Qutaibah mula memimpin pasukan perang pada tahun 86 H / 705 M, pada masa itu Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi mengangkatnya menjadi amir Khurasan atas titah khalifah.

Perjalanan menakluk China adalah perjalanan yang luar biasa dan memerlukan masa yang panjang dan startegi yang matang. Sebelum tiba di negeri tirai buluh ini, Qutaibah bin Muslim menakluki daerah-daerah strategik yang membuka jalannya untuk menuju daratan China. Jika disusun maka strategi Qutaibah dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap.

Tahap pertama, ia beserta pasukannya menuju daerah Thakharistan pada tahun 86 H. Pada masa ini, kawasan Thakharistan adalah sebahagian dari wilayah Afghanistan dan Pakistan.

Tahap kedua, antara tahun 87-90 H, ia menguasai wilayah Bukhara dan daerah-daerah sekitarnya di wilayah Uzbekistan. Daerah ini merupakan daerah yang sangat strategik untuk memantapkan dan melindungi daerah-daerah taklukkan lain dari serangan musuh.

Tahap ketiga, fasa ini berlangsung antara tahun 91-93 H. Pada masa ini, Qutaibah mengukuhkan kedudukan umat Islam di wilayah Sungai Jihun dengan sibuk berdakwah dan mengajarkan Islam di wilayah tersebut. Selain itu, pada masa ini juga umat Islam berjaya menguasai Sijistan, Khawarizm, dan Samarkand di tengah-tengah Asia.

Tahapan keempat, tahap keempat ini adalah tahap akhir dari perjalanan Qutaibah ke China, berlangsung antara tahun 94-96 H. Pasukan Islam dibawah kepemimpinan Qutaibah berjaya menguasai kawasan Sungai Seihan dan bandar-bandar di sekitarnya. Setelah itu Qutaibah memasuki wilayah China tepatnya di Bandar Kashgar. Orang-orang Kashgar yang sebelumnya memeluk agama Zoroaster dan Budha, akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam tanpa paksaan sedikit pun.

Ini adalah penaklukan terjauh yang dilakukan pasukan Islam sepanjang sejarah. Tidak ada pimpinan umat Islam yang melakukan penaklukkan lebih jauh daripada apa yang dilakukan Qutaibah bin Muslim.

Wafatnya Qutaibah

Setelah tiga belas tahun bertualang ke penjuru negeri, akhirnya tibalah akhir hayat Qutaibah bin Muslim. Qutaibah meninggal dunia dalam sebuah perselisihan antara umat Islam pada tahun 96 H. Ia terbunuh di tangan Waki ​​'bin Hasan at-Tamimi di wilayah Ferghana (sebuah daerah di Asia Tengah yang berada di wilayah Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan sekarang). Semoga Allah merahmati Qutaibah bin Muslim.

Pengajaran

Ada sebuah pengajaran yang menarik dari kisah penaklukan yang dilakukan Qutaibah bin Muslim. Di tengah buruknya nama Bani Umayyah di kalangan sebahagian umat Islam lantaran sistem monarki yang mereka terapkan, hadir sosok yang gemilang di antara ratusan nama lain dari orang-orang Bani Umayyah yakni Qutaibah bin Muslim.

Ada kumpulan-kumpulan tertentu yang menisbatkan diri mereka kepada Islam menuliskan buruknya sejarah perjalanan Bani Umayyah. Seolah-olah perjalanan kerajaan ini adalah masa kegelapan yang dialami umat Islam. Beredar dan maraknya tulisan-tulisan tersebut akhirnya membentuk opini dan image bahawa Daulah ini sangat jauh sekali dari ajaran Islam.

Orang-orang yang membenci syariat Islam menjadikan catatan senjarah yang penuh manipulasi ini sebagai senjata mereka untuk mengatakan, "Bagaimana mungkin syariat Islam dapat diterapkan di era moden ini, sementara di era yang dekat dengan masa khulafaur rasyidin saja syariat ini tidak boleh ditegakkan ?!" Inilah yang mereka inginkan dari pengkaburan sejarah Bani Umayyah. Dan ironisnya, isu picis ini diambil oleh kumpulan-kumpulan Islam yang sangat vokal menyeru kepada penubuhan kekhilafahan Islam.

Penaklukan yang dilakukan Qutaibah menggambarkan betapa besarnya jasa Bani Umayyah. Mereka menakluk wilayah Bukhara sehingga lahirlah seorang laki-laki dari kalangan masyarakat Bukhara yang berkaliber Imam Bukhari. Ditaklukkannya bandar-bandar di sekitar Sungai Jihun termasuk Naisabur, dari sini lahirlah laki-laki yang cemerlang bernama Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi atau kita kenal dengan Imam Muslim, penulis Shahih Muslim, dll. Belum lagi penaklukan Andalusia yang melahirkan ulama-ulama dan ilmuan-ilmuan Islam.

Oleh kerana itu, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang jangan sampai membuat kita tidak bersikap adil dan melupakan lautan kebaikan yang mereka lakukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(QS. Al-Maidah: 8)

Sumber: islamstory.com dll
Ditulis oleh Nurfitri Hadi
Artikel www.KisahMuslim.com


from Detik Islam http://ift.tt/2kDfHwA
on Leave a Comment

Dapat wang palsu dari mesin ATM


AIR KEROH, MELAKA - Cubaan seorang lelaki memasukkan RM100 ke dalam mesin deposit sebuah bank tidak berjaya apabila wang kertas tersebut disahkan palsu. 

Mohd Azwim Kamarulzaman, berkata, wang kertas itu dikeluarkannya dari mesin ATM, namun apabila cuba dimasukkan dalam mesin deposit, gagal berbuat demikian. 

"Hati-hati ye, mesin ATM pun tak selamat, keluarkan wang palsu. Pihak bank pun tak nak bertanggungjawab," katanya. 

Ekoran itu, Mohd Azwim membuat laporan polis di Balai Polis Air Keroh dan beliau dimaklumkan sudah banyak kes yang sama berlaku. 

Mohd Azwim juga dimaklumkan oleh pihak bank bahawa, wang tersebut bukan dimasukkan oleh pihak bank, sebaliknya diuruskan oleh pihak yang bertanggungjawab memasukkan wang itu ke dalam mesin. 
Dalam kes berasingan, Norihas, juga mendedahkan dia dan suami pernah mengalami kejadian yang sama. Seperti yang dialami oleh Mohd Azwim, pihak bank juga enggan bertanggungjawab terhadap masalah yang dialami Norihas. 

"Bayangkan jika semua wang yang saya keluarkan semuanya palsu? Kita sebagai client mereka, mereka lepas tangan begitu sahaja. Bagaimana jika itu saja duit yang kita ada untuk berbelanja, bukankah ini sudah menganiaya pelanggan?" luahnya.


Norihas juga mengatakan beliau tidak teragak-agak untuk menutup akaunnya di bank tersebut sekiranya pihak bank masih enggan bertanggungjawab. 

Orang ramai dinasihatkan berhati-hati apabila menerima wang kertas RM100 yang berkemungkinan palsu. - The Reporter
on Leave a Comment

“Nanti kejap” kata ayah pengantin sambil keluarkan sesuatu dari pouch bag nya

Perkongsian yang menyayat hati oleh Mohd Hafizan Ilias, seorang jurugambar yang menceritakan pengalamannya ketika bertugas dalam satu majlis perkahwinan.

Harini saya berpeluang merasai suatu perkara, perasaan yang sangat berbeza, pakcik ni sangat hebat..

Saya halakan kamera untuk ambil gambar, “nanti kejap”, katanya. Dia keluarkan sesuatu dari pouch bag nya, berbungkus kemas didalam plastik, dikeluarkannya satu gambar.

Ye, apa yang selalu saya tengok dalam drama tv, filem-filem, terhidang depan mata.

Gambar arwah isterinya yang telah pergi di semat kemas didadanya. Rasa macam kecil aje diri ni bila dibandingkan dengan pakcik ni… Kasih, sayang cinta sampai syurga… Rasa sebak, rasa tergenang mata, tapi tahan je lah.. (“,)

**Perihal gambar :: Pakcik Omar memegang gambar isterinya dihari bahagia anaknya Hanim.

The post “Nanti kejap” kata ayah pengantin sambil keluarkan sesuatu dari pouch bag nya appeared first on The Alternatif.from The Alternatif http://ift.tt/2kfo2J7
on Leave a Comment

Kisah Hidup Syaikh al-Albani, Pakar Hadits Abad Ini


Al-Albani kecil baru sahaja tiba di salah satu negeri Arab. Anak Eropah ini sama sekali tidak mengetahui bahasa masayarakat padang pasir itu. Ia pun mulai mempelajari bahasa ini di Madrasah al-Is'af al-Khoriyah. Kemudian berpindah ke sekolah lain di Pasar Sarujah, Damsyik, kerana sekolah pertamanya itu mengalami musibah kebakaran. Di tempat ini, al-Albani menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya dalam masa 4 tahun. Rasa cintanya terhadap bahasa Al-Quran ini kian bersinar di hati. Kemahirannya diakui dan mengalahkan rakan-rakannya, anak-anak Syria asli.

Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, al-Albani yang berasal dari Albania tidak mengetahui sama sekali tentang bahasa Arab. Namun ia boleh mahir memahami bahasa itu. Bahkan di kemudian hari menjadi seorang ahli hadits. Anda yang ingin mempelajari bahasa Arab jangan patah semangat dan berundur menyerah. Tidak kurang daripada 1,495 kata bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Artinya, kita masyarakat Indonesia 'tidak buta-buta amat' tentang bahasa Arab.

Al-Albani kecil telah tumbuh remaja. Ia mula mencari kegemaran lain pada dirinya. Yaitu membaca. Namun selera membacanya masih begitu umum. Ia suka membaca Syair-syair Antharah bin Syaddad. Kisah detektif Arsene Lupin. Dan kisah-kisah detektif lain (Ahdats Mutsirah Fi Hayati asy-Syaikh al-Alamah al-Albani oleh Muhammad Shalih al-Munajjid, Hal: 9). Inilah perjalanan awal kehidupan al-Albani dalam dunia membaca dan menimba ilmu.

Seiring berjalannya waktu, kandungan bacaan al-Albani pun berubah. Dari bacaan masyarakat awam beralih mendalami ilmu agama. Hal itu bermula ketika sang ayah melihat sesuatu yang buruk -dari sisi agama- di sekolah negeri. Ayah Al-Albani pun memutuskan sekolah anak lelakinya. Ia menyediakan masa khusus untuk mendidik anaknya dengan pelajaran Al-Quran, tauhid, sharf, dan fiqh Madzhab Hanafi (Hayatu al-Albani wa Atsaruhu wa Tsana-u al-Ulama 'Alaihi oleh Muhammad Ibrahim asy-Syaibani, Hal: 9).

Ada saja jalan yang Allah ﷻ takdirkan bagi mereka yang Dia kehendaki kebaikan. Memalingkan mereka dari yang tidak bermanfaat menuju kepada yang manfaat. Dan kebaikan yang paling baik ialah memahami dan mengamalkan agama ini.

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

"Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, Dia akan menjadikannya faham tentang (urusan) agamanya." (Hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari (no. 71, 3116, 7312), Muslim (no. 1037), Ahmad (IV / 92, 95, 96), dan lain-lain).

Selain belajar dengan sang ayah, al-Albani juga belajar dari ramai guru dan ulama yang merupakan rakan sekerja ayahnya. Seperti: mengkaji kitab fiqh Hanafi, Muraqi al-Falah Syarh Nur al-Idhah bersama Syaikh Muhammad Said al-Burhani. Mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, terutama bersama Syaikh Izuddin at-Tanukhi (Shafahat Baidha min Hayati al-Albani oleh Athiyah Audah, Hal: 22, 71-72).

Ulama Pun Bekerja Mencari Nafkah

Sambil menyibukkan diri dengan ilmu agama, al-Albani meluangkan sebahagian waktunya untuk menyara diri. Tentu ini langkah yang bijaksana. Agar di kemudian hari, ketika terjun di dunia dakwah, ia tidak menjadikan dakwah sebagai sumber mata pencariannya.

tukang Kayu

Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh al-Albani adalah menjadi tukang kayu. Ia bekerja dengan bapa saudaranya dan seorang warga Syria yang dikenal dengan Abu Muhammad. Pekerjaan ini ia geluti selama dua tahun. Kemudian kerana dirasa melelahkan, menghabiskan banyak masa dan tenaga, al-Albani pun meninggalkan pekerjaan ini.

Membaiki Jam

Di musim panas, tukang kayu tidak mendapat pekerjaan. Pada waktu itu, al-Albani lewat di depan kedai ayahnya. Sang ayah sedang membaiki jam. Ayahnya menyarakannya agar ia memanfaatkan waktu dengan mereparasi jam. Ia pun menerima cadangan sang ayah. Profesi baru itu ia jalani dengan sungguh-sungguh, sehingga ia terkenal sebagai tukang reparasi jam yang handal.

Profesi baru ini tidak memakan banyak tenaga dan masa. Sehingga waktu-waktunya boleh ia sibukkan dengan belajar agama (Hayatu al-Albani wa Atsaruhu wa Tsana-u al-Ulama 'Alaihi oleh Muhammad Ibrahim asy-Syaibani, Hal: 48).

Mempelajari Ilmu Hadis

Pada saat menginjak usia 20 tahun, al-Albani mulai menyukai ilmu hadis. Ia diilhamkan daripada kajian hadith di Majalah al-Manar yang diasuh oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha rahimahullah.

Syaikh al-Albani menceritakan bahawa ia tertarik membaca riwayat-riwayat sejarah. Suatu hari, ia melihat di tumpukan buku seorang peniaga buku, satu pembahasa dari Majalah al-Manar. Ia baca komen Syaikh Rasyid Ridha terhadap buku Ihya Ulmuddin yang ditulis oleh Imam al-Ghazali rahimahullah. Dalam perbahasan tersebut Syaikh Rasyid Ridha mengutip komentar al-Hafizh al-Iraqi terhadap Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi mengulas dan memilah mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif. Kemudian mengumpulkannya dalam al-Mughni 'an Hamli al-Asfar fi al-Asfar fi Takhrij ma Fi al-Ihya bt al-Akhbar.

Karya al-Iraqi ini menarik perhatian al-Albani. Ia pun mengadakan kajian hadis terhadap kitab tersebut. Sebuah kajian yang memberinya jalan mendalami ilmu-ilmu lain. Seperti: ilmu bahasa, balaghah, gharib al-hadith, dll. Itulah kajian ilmiah pertamanya dalam bidang hadis. Kajian ini bagai candu yang membuat al-Albani terus bersemangat meniliti hadith-hadith lain.

Bagi al-Albani, ilmu hadis menjadi jalan yang membuka cabang-cabang keilmuan lain. Dan ia terus mengenang Syaikh Rasyid Ridha sebagai wasilahnya dalam mempelajari ilmu hadis.

sumber kisahmuslim.com
from Detik Islam http://ift.tt/2kFO3y5
on Leave a Comment

SEJARAH ALEPPO DI ERA TURKI UTSMANI


Dulu, Aleppo termasuk bandar terkaya berbanding wilayah-wilayah Daulah Utsmaniah lain. Bahkan bandar terkaya di dunia di era itu. Aktiviti ekonomi serta menggeliat. Pasaran begitu semarak. Dan terdapat berpuluh-puluh Qaysarriet (pasaran dengan komoditi antarabangsa). Bandar ini dilabuhi oleh pedagang dari penjuru timur dan barat. Inilah Bandar Aleppo di masa silam. Bandar yang kini porak-peranda kerana peperangan.

Denyut Aleppo dahulu begitu mengghairahkan. Peradabannya tinggi dalam kurun usianya. Ia menjelma menjadi bandar moden dan maju dalam sejarah peradaban manusia. Bagaimana tidak, sejarah bandar ini telah bermula 7000 tahun sebelum masihi. Benteng-bentengnya, gerbang-gerbangnya, dan Sungai Queiq menjadi saksi bisu perjalanan bandar istimewa ini.

Aleppo telah merasakan kekuasaan negara-negara, raja-raja, dan peradaban-peradaban yang berbeza-beza. Dan masa keemasannya adalah era Uthmaniyyah. Kala itu, orang-orang Eropah mengelarnya bandar terindah di negeri Utsmani. Mereka puja dan kenang keindahannya dalam syair-syair mereka.

Aleppo menjadi pesaing Kaherah. Bandar yang di Perang Dunia I hendak dijadikan ibu kota kerajaan Othmaniyah, apabila Istanbul jatuh.

Menjadi Wilayah Utsmani

Syria (Syam) menjadi sebahagian dari Turki Uthmaniyyah selama 4 abad. Wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Turki itu setelah Sultan Salim I mengalahkan tentera Mamalik dalam Perang Marj Dabiq. Sebuah perang besar yang berlaku di selatan Aleppo 24 Ogos 1516 M. Setelah Aleppo, Damsyik pun masuk ke wilayah Uthmaniyyah pada 26 September 1516. Sampai akhirnya terjadi revolusi Arab dan Perang Dunia I, Oktober 1918, Aleppo tidak lagi berada di bawah kuasa Uthmaniyyah.

Setelah kemenangan Turki Utsmani dala Perang Marj Dabiq, Sultan Salim I berserta pasukan dan orang-orang yang akan ia jadikan pejabat di Aleppo memasuki bandar tersebut. Tarikh 28 Ogos 1516, rombongan ini disambut penduduk Aleppo dengan damai. Mereka berkumpul di Padang al-Azraq dan menyerahkan kunci benteng kepada Sultan Salim I. Al-Mutawakkil yang sebelumnya menguasai Aleppo pun keluar dari kota tua itu.

Sultan Salim I mengangkat Jah Ahmad Pasha menjadi Gabenor Aleppo. Dan melantik Kamal Jalbi sebagai hakim Aleppo. Sejak saat itu, Aleppo menjadi wilayah Syria pertama yang menjadi bahagian Daulah Utsmaniyah.

Sepanjang abad 16 dan 17, Syam secara umum dan Aleppo secara khusus mengalami perkembangan pesat. Pertumbuhan ekonomi dan penduduknya melonjak. Jamaah-jamaah haji yang berkumpul di Damsyik untuk berangkat ke Hijaz dan kafilah-kafilah yang hendak bertolak ke Teluk Arab dan Iraq, semua menjadikan Aleppo sebagai laluan. Keadaan itu kian menyemerakkan Aleppo.

Kian hari Aleppo semakin bangkit. Sastera, cabang-cabang keilmuan, dan penduduk yang besar menjadi tulang belakang tamadun bandar yang terletak di utara Syria itu. Bandar itu pun menjadi kota terpenting ketiga di Daulah Utsmaniyah. Setelah Istanbul dan Kaherah. Aleppo adalah bandar dagangan utama antara dunia timur dan barat. Ia menjadi ejen utama perdagangan antara wilayah Uthmaniyyah. Pasar-pasarnya mengalahkan pasaran Eropah. Di sana juga terdapat kilang tekstil besar. Pada abad ke-16, bandar itu menjadi pusat sutera, rempah-rempah, ubat-ubatan, dan barang berharga.

Pada tahun 1885, Aleppo telah mempunyai bilik dagang (seperti KADIN di Indonesia). Bandar ini mempunyai hubungan dagang yang erat dengan Baghdad dan Mosul. Laut Mediterranean menjadikan bandar ini dikenali dan terbuka untuk peniaga dari segala penjuru bumi. Dan khususnya Iraq di lingkungan Arab dan dunia Islam.

Gabenor Aleppo yang paling terkenal di abad ke-19 adalah Ahmed Cevdet Pasha. Menariknya, gabenor ini juga merupakan seorang sejarawan masyhur. Selain itu, ia juga dikenali dengan kebudayaan. Bukti intelektualnya, ia ekspresikan dalam sebuah buku yang berjudul Tarikh Cevdet. Sebuah buku sejarah yang terdiri dari beberapa jilid. Gabenor lain adalah Kamal Pasha dan Jamil Pasha. Jamil Pasha adalah gabenor yang membina markas tentera dan rumah sakit di Aleppo. Dan gabenor lain adalah Rivat Pasha yang memerintah antara tahun 1885 hingga 1900.

Di awal abad 18, konsulat dan para peniaga Eropah mula tinggal di Aleppo. Mereka membawa serta keluarga. Tinggal di salah satu kota Timur Tengah itu. perkembangan ekonomi Aleppo pun kian meningkat. Selain itu tatkal dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, bintang bandar ini kian cemerlang. Kembali ke zaman keemasannya seperti hari-hari Abbasiyah dan Ayyubiyah.

Dalam buku Nahru adz-Dzahab fi Tarikh Halab, dijelaskan mengenai luas wilayah Aleppo di masa Daulah Utsmaniyah. Liwa Hama di sebelah utara Syria. Di sebelah baratnya adalah Laut Mediterranean. Sivas Vilayet di sebelah selatan. Dan sebelah timur adalah Diyarbakir, di Turki sekarang.

Dari arah Damsyik, melalui peniaga-peniaga dari Jordan, Palestin, Nejd, dan Hijaz. Dan tentu saja para pedagang Eropah.

Berpisah Dengan Utsmani

Selepas revolusi Arab dan lepasnya wilayah Syam dari kekuasaan Turki Utsmani tahun 1918, diumumkanlah berdirinya al-Mamlakah as-Syria al-Arabiyah (Kerajaan Arab Syria). Batas wilayahnya adalah wilayah Syria sekarang ditambah Lubnan, Palestin, Jordan, dan sebahagian wilayah Turki sekarang, seperti Antiokia dan Anatolia. Kemudian, Kamal Ataturk memperjuangkan wilayah tersebut. Turki menolak menandatangani perjanjian Skyes Pycot. Dan bersetuju perjanjian baru, Perjanjian Laussane, untuk mengubah sempadan yang telah dibebaskan dari wilayah Syria utara menjadi wilayah Turki.

Di era Kerajaan Arab Syria, Aleppo tetap menjadi ibu kota perdagangan kerajaan. Ia juga digelar sebagai bandar yang paling selamat di negara itu. Namun sekarang, semua itu tinggallah kenangan. Aleppo terancam kehancuran total. Saking tidak amannya keadaan kota tersebut, untuk pertama kalinya solat Jumaat tidak ditegakkan di bandar itu selepas ratusan tahun Islam masuk ke sana.

Semoga Allah ﷻ mengembalikan kedamaian Bandar Aleppo, menjaga penduduknya, dan mengangkat musibah yang menimpa mereka.

Diterjemahkan secara bebas dari: http://ift.tt/2gxnGxh تاريخ-مدينة-حلب-في-العهد-العثماني /

sumber https://kisahmuslim.com


from Detik Islam http://ift.tt/2jeZIaW
on Leave a Comment

BAQI’, TEMPAT PEMAKAMAN TERBESAR DI DUNIA


Harga satu meter tanah di Perkuburan Baqi cukup mahal, mencapai setengah juta Riyal. Boleh jadi, hal ini dilakukan untuk menekan permintaan orang-orang yang ingin dikebumikan di Baqi '. Jika mudah tentu berakibat pada ketidak-seimbangan geografi Kota Madinah. Semua orang ingin dimakamkan di sana. Kerana tempat ini mempunyai kedudukan dari sisi agama dan sejarah. Generasi pertama umat Islam, ahlul bait dan para sahabat Rasulullah ﷺ di makamkan di tanah perkuburan yang berjiran dengan Masjid Nabawi itu. Kira-kira ada 10,000 orang sahabat yang dikebumikan di sana.

Perkuburan Baqi 'atau yang dikenal dengan sebutan Jannatul Baqi' adalah bahagian bumi yang Allah ﷻ perintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk dijadikan pekuburan kaum muslimin di Madinah. Dan sekarang tempat ini menjadi tempat bersejarah yang paling dekat dengan Masjid Nabawi.

Tanah perkuburan ini berada di sebelah tenggara Masjid Nabawi. Tanah lapang perkuburan dipagari dengan marmar yang tinggi. Seluas kira-kira 180,000 m2. Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap tanah perkuburan ini. Kerana kedudukannya bagi umat Islam dan nilai sejarah yang berkaitan dengan Nabi ﷺ.

Seorang sejarawan, Tinedhib al-Faidi, mengatakan, "Arti kata baqi 'dalam bahsa adalah setiap tempat yang terdapat pokok pohon (sisa pohon yang habis ditebang) yang ditebang dari berbagai sisi. Oleh kerana itu, ia dinamakan Baqi 'al-Gharqad. Al-gharqad adalah sejenis pohon besar yang berduri. Baqi 'al-Gharqad mempunyai nilai penting sejak zaman Rasulullah ﷺ hingga saat ini. Di sanalah para sahabat dan tabi'in dikebumikan. Sahabat pertama dari kalangan muhajirin yang dikebumikan di sana adalah Utsman bin Mazh'un radhiallahu 'anhu ".

Al-Faidi menambah bahawa Baqi 'al-Gharqad bukan satu-satunya tanah perkuburan di Madinah sebelum kedatangan Islam. Ada beberapa perkuburan lain di Madinah dan sekitarnya. Dan Baqi 'tidak mempunyai keistimewaan dibanding selainnya sehingga Rasulullah ﷺ menjadikannya sebagai tanah perkuburan kaum muslimin. Ditambah lagi, pemilihan Baqi 'merupakan perintah dari Allah ﷻ kepada Rasul-Nya ﷺ.

Dalam sebuah hadis dari Abu Rafi 'radhiallahu' anhu, ia berkata,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها الأموات, وطلب نواحي المدينة وأطرافها, وقال: (أمرت بهذا الموضع) يعني البقيع, فكان أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ البقيع مقبرة للمسلمين أكبر فضل له وقد تعهدها الرسول الكريم بالزيارة

Rasulullah ﷺ meminta kepada para sahabatnya sebuah perkuburan untuk mengebumikan orang yang telah meninggal dunia. Beliau meminta sebuah tepat di pinggir Kota Madinah. Beliau bersabda, 'Aku diperintahkan memilih tempat ini'. Yaitu Baqi '. Allah ﷻ memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk menjadikan Baqi 'sebagai pekuburan kaum muslimin. Dan termasuk di antara keutamaan Baqi 'adalah Rasulullah berjanji untuk menziarahinya.

Inilah yang menjadi sebab banyaknya orang-orang menziarahi makam Baqi 'ketika mereka berada di Kota Madinah. Mereka datang dan berdoa untuk ahli kubur. Di antara para sahabat yang dikebumikan di tempat ini adalah: istri-istri Rasulullah ﷺ, putri-putri dan ahli baitnya, dan para sahabat yang lain.

Banyak hadith yang meriwayatkan tentang keutamaan Perkuburan Baqi 'di antaranya hadits:

من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها; فإني أشفع لمن يموت بها

"Siapa yang bisa meninggal dunia di Madinah, sila meninggal dunia di Madinah. Kerana aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. "(HR. Turmudzi 3917, dishahihkan an-Nasai dalam Sunan al-Kubra (1/602) dan al-Albani).

Di Baqi 'terdapat tempat pemandian mayat terbesar di dunia. Kerana tanah perkuburan ini menampung ragam manusia dari seluruh penjuru dunia, dengan berbagai kewarganegaraannya. Tentu selain dari para syuhada, sahabat Nabi, dan ulama kaum muslimin.

Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap tanah perkuburan Baqi '. Melalui Hai-ah al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar di Kota Madinah, kerajaan Arab Saudi mengadakan bimbingan dan nasihat kepada para jemaah. Hal itu dalam rangka menghormati orang-orang utama yang dikebumikan di sana dan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Baik berupa amalan yang menyimpang dari syariat, kekacauan, dan terganggunya perarakan pengebumian.

Hai-ah menempatkan petugas-petugas mereka setiap jam -termasuk translator -super dari usai solat subuh hingga malam hari. Mereka memberi pengarahan tentang perarakan jenazah dan bimbingan terhadap jemaah. Hal ini penting untuk mencegah jemaah melakukan hal-hal yang merosakkan akidah dan menyimpang dari syariat. Kerana tidak dinafikan banyak orang-orang yang meminta-minta di tanah perkuburan itu.

Hai-ah juga meletakkan beberapa skrin yang memberikan penjelasan tentang adab-adab ziarah yang sesuai syariah dan memberikan peringatan dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di Baqi '. Selain adab ziarah dan adab menghadiri jenazah, paparan tersebut juga menayangkan silsilah nasab Nabi Muhammad.

sumber https://kisahmuslim.com


from Detik Islam http://ift.tt/2kyFZiT
on Leave a Comment

“Ketika datang mendengar wasiat, barulah tahu saya bukan isteri pertama”

Assalamualaikum wrbt buat anak-anak pembaca budiman semua.

Saya berusia 55 tahun jadinya saya tak pandai nak berkias ayat. Tapi saya nak berkongsi dgn pembaca kisah madu saya yang saya doakan agar dia dikurniakan Syurga Teragung setelah apa yang dilaluinya selama ini. Amin.. Moga sama-sama kita ambil iktibar ye.

Pada tahun 1988 saya bernikah dgn seorang lelaki yang sama profesion dgn saya sebagai seorang pegawai perubatan. Pada ketika itu saya tidak mengetahui latar belakang lanjut tentang suami saya. Yang saya tahu, dia seorang lelaki bujang dan keluarganya datang melamar saya.

Kehidupan kami serba serbi sempurna. Saya dan dia bekerja di hospital berbeza tapi apabila pulang ke rumah, kami berkongsi cerita yang sama. Cerita tentang pesakit kami di hospital masing-masing. Tiada perubahan pada suami, bahkan tiada apa yang saya nampak pelik pada dia. Hari-hari dia ada dengan saya. Ada masa bersama keluarga apabila waktu cuti sekolah.

Hinggalah saya ditukarkan ke PPUM, saya agak berjauhan dengan suami yang bekerja di utara semenanjung.

Tapi masih, tiada perubahan yang saya nampak pada dia. Namun suami selalu berpesan, andai ada pelajar perubatan bernama Aisy (Bukan nama sebenar) dan Asyraff (bukan nama sebenar), dimintanya ajar betul-betul dua pelajar ini seperti anak kandung sendiri.

Saya sebagai doktor dan ibu sememangnya bersikap profesional dan beranggapan setiap pelajar perubatan adalah anak saya sendiri tanpa membezakan mereka. Anak-anak saya juga merupakan pelajar perubatan maka haruslah saya mengajar pelajar lain sama seperti saya mengajar anak saya.

Hinggalah satu hari, suami jatuh sakit. Terlantar lama di hospital. Dia acap kali menyebut, tengok-tengokkan Aisy dan Asyraff. Ajar mereka sampai jadi doktor yang berguna.

Saya masih sama. Tidak merasa pelik kerana suami saya memang seorang yang prihatin. Saya iyakan sahaja apa yang dikatakan. Hinggalah ketika suami semakin tenat dan dia berhajat berjumpa dengan kedua pelajar perubatan tadi.

Ketika sesi pertemuan, saya hanya melihat mereka berdua. Bercakap seperti biasa hinggalah akhirnya, suami saya berkata, “Jaga ibu dan sampaikan maaf saya pada ibu.”

Saya mulanya agak pelik tapi masih positif kerana beranggapan mungkin dia sayang dua pelajar ini. Petang itu juga selepas solat asar, suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Saya redha dengan pemergiannya namun ada sesuatu yang lebih menarik perhatian saya. Aisy dan Asyraff hadir ke pengebumian suami saya bersama seorang wanita tua dlm linkungan usia lewat 50-an. Wanita itu buta dan hanya duduk di kerusi roda. Tapi mereka tidak datang dekat. Hanya sekadar melihat dari jauh.

Saya cuba untuk menuju ke arah mereka untuk bertanya namun mereka sudah berlalu dan majlis pengebumian belum selesai doanya lagi.

Selang beberapa hari, saya dan anak-anak dipanggil ke pejabat peguam untuk mendengarkan wasiat arwah suami. Saya dan 2 org anak sudah hadir untuk mendengarkan wasiat tersebut namun peguam mengatakan harus menunggu lagi pemegang wasiat lain.

Sekali lagi saya diam dan hanya menunggu. Hinggalah datang dua orang anak muda bersama seorang wanita yang saya kenal amat. Aisy dan Asyraff bersama wanita tua yang saya nampak di kubur haritu. Ketika itu, hati saya berbolak balik. Kenapa Aisy dan Asyraff selalu ada dan disebut-sebut oleh arwah. Kini ketika mendengarkan wasiat juga mereka ada bersama.

2 orang anak saya, Amira dan Adhlina juga bagaikan senang dengan kehadiran Aisy dan Asyraff kerana mereka sekawan di PPUM.

Peguam mulakan pembacaan wasiat dan alangkah terkejutnya saya apabila perkataan pertama yang keluar dari mulut peguam ialah, “Pemegang wasiat pertama ialah isteri pertama iaitu Puan Hasidah..”

Allah… Berderau jantung saya. Kenapa nama itu bukan nama saya. Terus saya menoleh ke arah perempuan buta yang disorong kerusinya oleh Aisy dan Asyraff. Saya cuba untuk bertenang dan mendengarkan dahulu segala apa amanat suami saya yang ditinggalkan. Saya tak boleh terburu-buru.

Suami saya hanya meninggalkan sejumlah wang untuk Puan Hasidah dan juga sebuah pondok di kawasan yang saya sendiri tak pernah tahu. Selebihnya, rumah yang kami duduki, kereta, aset lain semuanya untuk saya dan anak-anak.

Selesai pembacaan wasiat, saya menurunkan tandatangan sebagai tanda penerimaan. Begitu juga Puan Hasidah yang menggunakan cop jari.

Selesai semuanya, saya mendekati Aisy dan Asyraff bersama ibunya. Cuba untuk bertanya macammana boleh semua ini terjadi.

Lama kami duduk berbual hinggakan basah kuyup baju saya kerana air mata yang melimpah keluar mendengarkan kisah madu saya.

Kisahnya, pada tahun sama perkahwinan saya dan suami, arwah suami saya sudah pun terlebih dahulu bernikah dgn Puan Hasidah. Jarak lebih kurang 6 bulan beza perkahwinan kami. Ketika suami menikahi saya, dia sedang hamil 4 bulan dan anak dlm kandungannya kembar iaitu Aisy dan Asyraff.

Perkahwinan Puan Hasidah tidak diterima ibu mertua saya kerana Puan Hasidah seorang gadis yatim piatu dan tidak bersaudara. Makanya ibu mentua saya menghinanya sebagai perempuan tidak sah taraf. Ibu mentua saya yang juga ibu kepada arwah suami turut mengancam Puan Hasidah untuk tidak mengganggu keluarga baru anaknya jika mahu berteduh di pondok tersebut. Makanya Puan Hasidah merelakan kata-kata ibu mertuanya dan sama sekali tidak mengganggu kami. Kerana itu saya tidak mengetahui apa-apa selama lebih 30 tahun.

Saya bertanya kenapa dan macam mana Puan Hasidah boleh menjadi buta. Dan jawapannya tersangat merundum hati saya. Ketika ibu mertua saya hilang penglihatan kerana terjatuh dari tangga rumahnya, saya dan suami puas mencari penderma mata hinggalah suami mengatakan dia telah berjumpa dgn seorang penderma iaitu seorang perempuan. Ketika itu saya bersyukur kerana ada yang sudi menderma kerana saya tidak mengetahui apa-apa. Rupanya penderma tersebut ialah Puan Hasidah yang juga menantu paling dibenci dihina oleh ibu mentua sendiri !! Ketika mendengarkan kisah itu, saya terbakar dan mendidih hati serta kebencian saya terhadap ibu mentua menjadi-jadi. Mujur orang tua itu sudah 3 tahun meninggalkan kami. Jika tidak, akan saya suruh dia melutut maaf di hadapan Puan Hasidah.

Namun Puan Hasidah tenang dan menjawab, “Saya tiada ibu, puan. Saya lakukan semua ini demi mendapatkan rahmat seorang ibu.”

Allah.. Berderai lagi air mata saya. Sambung Puan Hasidah,

“Saya anggap semua ini takdir hidup saya. Saya tidak mengeluh bahkan saya bersyukur. Saya mempunyai suami walaupun hanya 3 bulan. Paling tidak saya terlepas dari fitnah manusia. Saya dikurniakan anak lelaki. Bukan seorang tapi dua. Yang boleh jagakan saya. Saya tiada saudara mara, puan. Ini sahaja harta saya. Dan saya sama sekali tidak mengharapkan harta dari arwah suami. Cukuplah dikekalkan pondok kami sebagai tempat berteduh.”

Saya rasakan bagai tersepuk ke lantai mendengarkan kata-katanya. Bagaimana seorang isteri mampu hidup sendirian begitu tanpa suami. Saya pandang wajah Aisy dan Asyraff, tertanya juga saya samada mereka tahu atau tidak Doktor Ahmad (bukan nama sebenar) adalah ayah mereka.

Jawapan mereka, “Ya.. Kami kenal ayah kami. Tapi kami tak boleh panggil ‘ayah’ kerana arwah nenek akan hukum ibu kalau tahu panggil ‘ayah’.”

Sekali lagi saya terdiam. Ya Allah, kenapa kejam sangat orang tua ni masa hidupnya?!

Saya bertanya lagi samada mereka berdendam atau tidak dgn arwah nenek dan arwah ayahnya, jawab mereka,

“Ibu tak pernah didik kami membenci. Kerana disetiap perbuatan arwah nenek dan arwah ayah, ada sedikit kebaikan mereka yang harus dilihat.”

Saya? Bermandi air mata melihat mereka. Berjayanya Puan Hasidah mendidik anaknya untuk tidak membenci selepas semua perkara ini terjadi.

Tenang sangat saya lihat wajah Puan Hasidah. Seolah-olah dia tidak mempunyai masalah sekalipun dia kini buta.

Memadailah pembaca tahu, saya jatuh cinta dgn sikap madu saya yang teramat mulia hatinya. Saya selalu fikir, bermadu ini seperti anjing dan kucing. Bercakaran dan berlawan. Tapi alhamdulillah syukur Ya Allah.. Madu saya teramat baik dan saya doakan syurga teragung untuk dia dan anak-anak kerana keikhlasan hatinya.

Hingga ke saat ini, Puan Hasidah enggan untuk memijak rumah agam kami kerana katanya, ibu mentuanya dulu pernah mengharamkan kakinya menjejak ke rumah suami. Andai dia melakukannya, ibu mentua akan menidakkan dia sebagai anak.

Andai saya ditempatnya, mungkin saya akan bantah sekerasnya perilaku ibu mertua. Tapi tidak pada Puan Hasidah. Dia mengagungkan dan memuliakan ibu mertua sama seperti ibu kandungnya sendiri. Kerana itu, dia hanya menurut.

Pada pembaca budiman, saya harap kita sama-sama ambil iktibar bahawa dalam kesenangan kita, ada air mata orang lain yang kita lupa. Sebagaimana saya sedang belajar untuk ikhlas seperti madu saya, anak-anak pembaca budiman juga belajarlah untuk ikhlas. Inshaa Allah, syurga untuk kita semua.

Amin

Dr. Fauziah Ahmad

(Dipetik dari laman IIUMC – Madukuku Ke Syurga Teragung)

 

The post “Ketika datang mendengar wasiat, barulah tahu saya bukan isteri pertama” appeared first on The Alternatif.from The Alternatif http://ift.tt/2k3hH3l
on Leave a Comment

Barack Obama Senyap-Senyap Cuba Salurkan Hampir RM1 Bilion Kepada Palestin Sebelum Pentadbirannya BerakhirWASHINGTON: Barack Obama dilaporkan telah menginkari bantahan parti Republikan selepas dia secara senyap telah menyalurkan AS$221 juta (RM980 juta) kepada Pihak Berkuasa Palestin beberapa jam sebelum pentadbirannya berakhir.

Memetik laporan Berita Harian, seorang pegawai Jabatan Negara dan beberapa pembantu Kongres berkata, pentadbiran beliau sebelum ini secara rasmi memaklumkan kepada Kongres yang dia akan membelanjakan wang itu pada pagi Jumaat, sebelum Donald Trump menjadi presiden.

Lebih daripada AS$227 juta (RM1 bilion) dana yang diperuntukkan untuk hal ehwal luar negeri dikeluarkan ketika itu, termasuk AS$4 juta (RM17.6 juta) untuk program perubahan iklim dan AS$1.25 juta (RM5.5 juta) untuk organisasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), bagaimanapun dana itu telah ditangguh ahli Kongres GOP.

Sekurang-kurangnya dua anggota GOP menangguhkan dana Palestin itu. Penangguhan Kongres umumnya dihormati cabang eksekutif tetapi tidak terikat secara perundangan.
on Leave a Comment

Barack Obama Senyap-Senyap Cuba Salurkan Hampir RM1 Bilion Kepada Palestin Sebelum Pentadbirannya BerakhirWASHINGTON: Barack Obama dilaporkan telah menginkari bantahan parti Republikan selepas dia secara senyap telah menyalurkan AS$221 juta (RM980 juta) kepada Pihak Berkuasa Palestin beberapa jam sebelum pentadbirannya berakhir.

Memetik laporan Berita Harian, seorang pegawai Jabatan Negara dan beberapa pembantu Kongres berkata, pentadbiran beliau sebelum ini secara rasmi memaklumkan kepada Kongres yang dia akan membelanjakan wang itu pada pagi Jumaat, sebelum Donald Trump menjadi presiden.

Lebih daripada AS$227 juta (RM1 bilion) dana yang diperuntukkan untuk hal ehwal luar negeri dikeluarkan ketika itu, termasuk AS$4 juta (RM17.6 juta) untuk program perubahan iklim dan AS$1.25 juta (RM5.5 juta) untuk organisasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), bagaimanapun dana itu telah ditangguh ahli Kongres GOP.

Sekurang-kurangnya dua anggota GOP menangguhkan dana Palestin itu. Penangguhan Kongres umumnya dihormati cabang eksekutif tetapi tidak terikat secara perundangan.
Powered by Blogger.

Total Pageviews

Booking ticket online

mas airline ticket book

About us

Anda mungkin meminati :